ISO CERTIFIKACE
EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
FINANCOVÁNÍ INVESTIC
AUDITOR A KONZULTANT ING. DAVID FELLNER
ISO 9001:2009ISO 14001:2005OHSAS 18001Ekonomické poradenstvíMarketingSEO optimalizaceReferenceOprávněníKontakt
 Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství, poradenství v oblasti investic, úvěrů, dotací

Financování investic a oběžných prostředků, úvěry, dotace, podnikatelské záměry, studie proveditelnosti, investiční projekty

Dostatek kapitálu a jeho optimální a efektivní využívání je základním předpokladem rozvoje a prosperity podniku. Pro různé účely financování je možné zvolit vždy více variant, které však mohou být velmi rozdílné co do struktury úvěrů, jejich ceny a podmínek splácení. V některých případech je také možno využít dotací, grantů a zvýhodněných úvěrů pro malé a střední podniky.

Poradenství v oblasti investic:

  • Analýza a doporučení optimálního způsobu financování investic nebo výrobní a obchodní činnosti a návrh struktury a výše úvěrů s cílem získat levné úvěry, optimální splatnosti a výhodné podmínky zajištění.
  • Zpracování investičních projektů a podnikatelských záměrů za účelem získání bankovních úvěrů, záruk, akreditivů nebo příspěvků a podpor pro podnikání, poskytovaných ČMZRB a.s. Jednání s bankovními ústavy.
  • Poradenství a zpracování investičních projektů, studií proveditelnosti a ostatních podkladů nutných k podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU.

Poradenství v oblasti investic: Analýza a doporučení optimálního způsobu financování investic nebo výrobní a obchodní činnosti a návrh struktury a výše úvěrů s cílem získat levné úvěry, optimální splatnosti a výhodné podmínky zajištění. Zpracování investičních projektů a podnikatelských záměrů za účelem získání bankovních úvěrů, záruk, akreditivů nebo příspěvků a podpor pro podnikání, poskytovaných ČMZRB a.s. Jednání s bankovními ústavy. Poradenství a zpracování investičních projektů, studií proveditelnosti a ostatních podkladů nutných k podání žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU.

Kontroling hospodaření, plánování, finanční analýzy, kalkulace, tvorba cen, řízení cash flow

Pokud chce firma uspět v konkurenčním prostředí, potřebuje mít k dispozici velmi přesné informace o svých nákladech, příčinách jejich vzniku a jejich struktuře pro jednotlivé produkty nebo činnosti. Přesné a vhodné informace o nákladech dávají managementu možnost je efektivně řídit a ovlivňovat. Sledování peněžního toku a jeho prognózy jsou základním předpokladem platební schopnosti podniku a snižování nákladů na vstupy.

Poradenství v oblasti metod, které přispívají k vyšší efektivnosti hospodaření podniku:

Plánování, kontroling a reporting - rozbory ekonomických výsledků, finanční analýza, analýza nákladů a produktivity práce, tvorba finančních plánů a srovnání se skutečností, vyhodnocení příčin odchylek od plánu atd. Kalkulace nákladů, cenové kalkulace a cenotvorba, rozpočet a rozpouštění režijních nákladů. Analýza bodu zvratu - vliv změny cen a objemů výroby a prodeje na zisk. Podpora při zavádění vlastního účetnictví nebo při implementaci nového firemního informačního systému.

Ekonomické poradenství - Ing. David Fellner

KONTAKTNÍ
INFORMACE

 

Ing. David Fellner

Tel: +420 730 181 011
E-Mail: david.fel@seznam.cz

 

Ing. David Fellner - Osvědčení externího auditora Ing. David Fellner - Osvědčení externího auditora
® 2006 deconomic.cz - Ing. David Fellner
E xterní ekonomické a auditorské služby


E-Mail: david.fel@seznam.cz   | Tel.: +420 730 181 011
Programming: info@a-sun.biz
Design: GetAhead
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | Ekonomické poradenství | Financování investic | Marketing | SEO optimalizace | Reference | Opravnění| Kontakt
KLANER vakuové manipulátory | Wellness penzion | voština | ubytování | STK | LAST HOUSE